Avala

/   avala.co.rs   / Srpski  

2019-10-09 20:55:57

Od rukopisnog nasleđa drevne lavre Pećke patrijaršije, Visokih Dečana, manastira Krke i svetinja srpskog naroda sa balkanske vetrometine, gde je bitisao, do plaštanice kralja Milutina i još mnogo toga na izložbi rizničke istorije ne samo Muzeja Srpske pravoslavne crkve, već i njenih eparhija.

Iako su ove dve riznice bile veoma udaljene jedna od druge i nalaze se u različitim, okruženjima – jedna bliža vizantijskim i istočnim uticajima, a kasnije pod turskom imperijom, druga bliža zapadu i zapadnim uticajima, izloženi predmeti govore o duhovnom jedinstvu našeg naroda koje se ogleda u istovetnom umetničkom izrazu koji čini srpsku crkvenu umetnost jedinstvenom i osobenom u hrišćanskom pravoslavnom svetu , kaže đakon Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve.

Na stalnoj postavci muzej je do sada predstavio desetak važnijih srednjovekovnih rukopisa, a sada više od sto – značajnih ne samo zbog svoje književne vrednosti, već i zbog svoje umetničke opreme.

Ne samo Dečani i Krka, svaki naš manastir, pogotovu malo veći manastir, bio je riznica velikih dela. Ovo što je ovde izloženo, a dosta je izloženo, predstavlja samo jedan mali ostatak onoga što smo nekada posedovali i imali , ističe patrijarh srpski Irinej.

Za zaintersovane i galerija od preko stotinu ikona koje predstavljaju umetničke tokove ikonopisaca srpskog srednjevekovnog slikarstva.

Čitava celina je nazvana 'Svešteni sasudovi – blagodeti duha' gde su po prvi put izloženi ranohrišćanski krstovi datirani od 7. do 12. veka, kao i različiti krstovi izuzetno velikih dimenzija koji potiču iz majke crkava Pećke patrijaršije i onaj čuveni krst srpskog cara Dušana koji potiče iz manastira Dečana, a u svom središtu poseduje ta drevna relikvija čestice Časnog krsta Gospodnjeg , navodi dr Miljana Matić, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve.

Koliko se istorija jednog naroda može sagledati kroz bogastvo njegovog crkvenog i umetničkog nasleđa, svedoči izložba u Muzeju Srpske pravoslavne crkve do 9. decembra.


rts.rs @RTS_Vesti
srpske pravoslavne crkve osam vekova umetnosti okriljem samo naroda srpskog http muzeja


User comments