Avala

/   avala.co.rs   / Hrvatski  

2019-09-20 22:07:45

PLANUM O OBNOVI DOMA ZDRAVLJA:

Posao dovršen u predviđenom roku

VUKOVAR - Ante Lohinski, ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, potvrdio nam je krajem prošloga tjedna kako je završena prva faza radova na obnovi objekta doma na Sajmištu. Tom je prilikom izjavio kako je izvođač radova, vukovarska tvrtka Planum, obavio teške zahtjevne i problematične radove, ali i kako su probili ugovoreni rok za malo više od dva mjeseca. Na taj su navod reagirali izvođači, a Boris Benić, glavni inženjer gradilišta, naglasio je kako nikakvog kašnjenja nije bilo.- Imamo ugovor s Vukovarsko-srijemskom županijom kao investitorom, ne s Domom zdravlja. Projekt sanacije toga objekta kompletno je napravljen, s tim da je ugradnja dizala dijelom financirana sredstvima Europske unije. Naknadno je iz troškovnika ‘odrezan‘ dio radova, a drugi dio radova na objektu je povećan. Dakle, došlo je do preinaka u okviru samoga projekta, ali smo ostali u istim financijskim okvirima - rekao je Benić, dodavši kako su sa Županijom potpisali aneks ugovora, kojim je rok za dovršetak radova produžen do 2. rujna.Istaknuo je kako je riječ o starom objektu, pa se zbog statike dio radova sporije odvijao, no unatoč tomu, sve je odrađeno u aneksom definiranom roku.- Kako bi se ta faza radova privela kraju, moralo se zahtjevnije graditi te paziti kako bi sve ostalo u okviru troškovnika. U tijeku je završetak primopredaje s investitorom, a potom će krenuti u sljedeću fazu radova - pojasnio je Benić.Prema riječima ravnatelja, u planu im je do kraja ove godine dovršiti poslove vezane uz instalacije; vodu, električnu energiju, kanalizaciju i internet, kao i ugradnju prozora, čime bi iscrpili dostupne financijske mogućnosti za ovaj dio obnove. U posljednjoj će fazi na red doći manji dio unutarnjih radova i izolacija te u konačnici i fasada, kako bi objekt dobio primjeren izgled, no Lohinski je naveo kako je fasada manje bitna u odnosu prema sadržaju Doma zdravlja koji je presudan za funkcioniranje.- Riječ je o zgradi građenoj prije 90 godina, ni sam projektant nije mogao predvidjeti neke stvari koje su izvođači pronašli prilikom izvođenja radova. Osim ugradnje dizala, obavljen je i niz popratnih građevinskih radova, za što smo dobili sredstva iz EU fondova - rekao je Lohinski, najavivši kako bi iduće godine trebali dovršiti prostor koji će koristiti Zavod za javno zdravstvo i Uprava Doma zdravlja. D. Korpoš

Benić naglašava kako je došlo do preinaka u projektu, no sve je zadržano u zadanim financijskim okvirima

2.rujna je datum koji je aneksom ugovora utvrđen za dovršetak prve faze radova na sanaciji Doma zdravlja


glas-slavonije.hr
kako radova doma zdravlja roku slavonije glas http obnovi planum lohinski kojiUser comments