Avala

/   avala.co.rs     Travel   / Hrvatski  

2019-10-17 09:49:26

Radi se o nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. 

Potonjim se aktom predlaže zamjena obveznoga članstva u Hrvatskoj komori arhitekata, Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Hrvatskoj komori inženjera strojarstva i Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike za inženjere gradilišta i voditelje radova (oko 5.500 osoba), neobveznim upisom u imenik komora. 

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar rekao je da se time smanjuju administrativne barijere u obavljanju poslova i djelatnosti u prostornom uređenju  i gradnji, odnosno  administrativno se rasterećuju profesije inženjer gradilišta i voditelj radova . 

Ovim izmjenama nastavljamo uvoditi red u sustav i rasterećivati gospodarstvo od parafiskalnih nameta. Kod izmjena zakona vodili smo računa  o svim aspektima promjene koje uvodimo  i to od sigurnosti do tradicije. Važno je napomenuti da u Hrvatskoj imamo čak 300 reguliranih  zanimanja, a EU u prosjeku 200. Želimo li biti konkurentna zemlja moramo provoditi reforme, a ove su su izmjene zakona dio plana reformi Vlade koji je donesen  prošle godine , naglasio je Štromar.     

Inače, četiri inženjerske komore ne slažu se s predloženim izmjenama zakona, tvrdeći da one u graditeljski sektor uvesti kaos, nered i nesigurnost, a tvrdnju da poslodavac godišnje plaća 1.800 kuna za obvezu članstva u Komori za inženjere gradilišta i voditelje radova ocjenjuju neistinitom i smatraju je namjernim dovođenjem  javnosti u zabludu. 

Ističu da su obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Hrvatskoj komori arhitekata, Hrvatskoj komori inženjera strojarstva i Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike, fizičke osobe ovlašteni inženjeri upisani u Imenike komore, a da u određenim slučajevima društveno odgovorni poslodavci po vlastitoj odluci plaćaju članarinu za svoje zaposlenike te im se to priznaje u porezno priznati trošak.

Međutim, to je dobrovoljna odluka poslodavca koji, ako to sam želi, može platiti članarinu u Komori za svoga zaposlenika, kažu u inženjerskim komorama.


poslovni.hr
komori hrvatskoj zakona inenjera poslovni nameta gospodarsku granu izmjenama arhitekata vlada gradilita


User comments